QUAERE 2018 (vol. IX.)  |  Interdisciplinary Scientific Conference for PhD students and assistants  |  Jun 24, 2019 - Jun 28, 2019

Logo
Jun 24, 2019 - Jun 28, 2019 | The Czech Republic
Interdisciplinary Scientific Conference for PhD students and assistants | Scientific Conference

Registered Participants

See below for a list of participants. You can register to conference here.
Section 1: Management, marketing
ID of paper Author Title of paper Added
2761 Frau Andrea Weigold, MBA
Organizational development - Obstacles for a necessary Change Jan 4, 2019
2766 Ing. Dorota Liptakova, PhD.
to be added Jan 8, 2019
Section 2: Economy, Banking, Insurance Management
ID of paper Author Title of paper Added
2760 Ing. Jiří Čáp, Ph.D.
Stress testing v pojišťovnictví a akciová krize konce roku 2018 Jan 4, 2019
2775 Katarzyna Brożek, M.Sc., Ph.D. Student
to be written later Jan 15, 2019
2777 Ing. et Ing. Zuzana Janková
Bude upřesněno později Jan 15, 2019
2778 Ing. Zuzana Staníková, PhD.
bude dodaný neskôr Jan 15, 2019
Section 3: Public Administration, Macroprocesses
ID of paper Author Title of paper Added
2849 Mgr. Milan Douša
ZLEPŠENÍ ODOLNOSTI A UDRŽITELNOSTI MĚST PROSTŘEDNICTVÍM E-GOVERNMENTU Mar 5, 2019
Section 4: Natural Sciences, Chemistry, Physics, Medicine
ID of paper Author Title of paper Added
2773 Mgr. Ivana Olecká, Ph.D.
Bude doplněno Jan 11, 2019
Section 5: Psychology, Sociology, Pedagogy
ID of paper Author Title of paper Added
2765 Mgr. Lucia Tóthová, PhD.
UŽÍVANIE ALKOHOLU AKO RIZIKOVÉ SPRÁVANIE VYSOKOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV Jan 8, 2019
2774 Mgr. Zuzana Bahurinská
Dieťa ako obzvlášť zraniteľná obeť sexuálneho zneužívania Jan 13, 2019
2776 PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD.
dodám neskôr Jan 15, 2019
2779 PhDr. Jana Hubinská, PhD.
Životné udalosti a ich spojitosť so životnou spokojnosťou a existenciálnou úzkosťou jedinca Jan 16, 2019
2780 prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
Dodám neskôr Jan 16, 2019
2781 Mgr. Milan Gross, MBA
Bude upřesněno Jan 16, 2019
2783 Mgr. Kateřina Čtvrtečková
upřesním později Jan 21, 2019
2784 Ing Beáta Ľubová
Implementácia metódy sprevádzania do pedagogickej praxe a jej prvé výsledky. Jan 21, 2019
2785 Dr. Suat Dönmez, Asst.Prof.
Conflicts, wars and ultimate victims: An overview of wars and conflicts and the effects on civilians -women and men, boys and girls. Jan 22, 2019
2796 Mgr. Ivana Chramostová, MBA
bude upřesněn Feb 6, 2019
2843 Ing. Bohumil Krajča, MBA, BBA
FROM THE CURRICULUM COMPARISON RESEARCH FOR INITIAL VOCATIONAL EDUCATION Mar 1, 2019
2847 Mgr. Milan Mašát
IMPLEMENTATION OF THE SHOAH THEME INTO THE TEACHING OF LITERATURE EDUCATION IN THE CONTEXT OF READING-BOOKS Mar 5, 2019
2848 Mgr. Jitka Šroubová, DiS.
Chudoba seniorů jako neviditelný problém. Mar 5, 2019
2871 Mgr. BcA. Petra Venclíková
Problematika v kariérním poradenství na střední škole Mar 18, 2019
Section 6: Informatics
ID of paper Author Title of paper Added
2764 Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.
Bude upresnený neskôr Jan 8, 2019
Section 7: Technologies, Engineering, Building Industry
ID of paper Author Title of paper Added
2767 Zuzana Tlachová
Veřejný prostor v podzemí Jan 8, 2019
2769 Ing. Miroslav Variny, PhD.
Zvýšenie energetickej účinnosti rafinérie inštaláciou splyňovača ťažkých ropných zvyškov Jan 9, 2019
2770 Ing. Miroslav Variny, PhD.
Intenzifikácia procesu delenia butánov Jan 9, 2019
2771 Ing. Miroslav Variny, PhD.
Zvýšenie energetickej účinnosti jednotky delenia aromátov Jan 9, 2019
2772 Ing. Miroslav Variny, PhD.
Určím neskôr Jan 9, 2019
Section 8: Philosophy, History, Law
ID of paper Author Title of paper Added
2762 JUDr. Rastislav Pirkovský
bude doplneny neskor Jan 5, 2019
2763 PhDr. et PaedDr. Alexej Mikulášek
Bude upřesněno později Jan 6, 2019
2782 Mgr. Petra Baďová, PhD.
bude upresnený Jan 20, 2019
2874 Mgr. et Mgr. Kateřina Hrušková
Waldesovo muzeum knoflíků a spínadel v letech 1916 - 1919 Mar 18, 2019
about conference

proceedings

The best papers will be published in scientific journals:

conference scope

Interdisciplinary Scientific Conference QUAERE 2018 (vol. IX.) is going to be a traditional meeting of PhD students. The Conference is organized with 8 topics:

1. Management, marketing
2. Economy, Banking, Insurance Management
3. Public Administration, Macroprocesses
4. Natural Sciences, Chemistry, Physics, Medicine
5. Psychology, Sociology, Pedagogy
6. Informatics
7. Technologies, Engineering, Building Industry
8. Philosophy, History, Law

The conference and the outcomes of PhD work should follow the Memorandum of Scientific Integrity, ALLEA | European Federation of National Academie of Science and Humanities.

Join the Conference! You are invited!


QUAERE


registration