QUAERE 2021 (vol. XI.)  |  Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants  |  Jun 28, 2021 - Jun 30, 2021

Logo
Jun 28, 2021 - Jun 30, 2021 | The Czech Republic
Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants | Scientific Conference

Registered Participants

See below for a list of participants. You can register to conference here.
Section 1: Management, marketing
ID of paper Author Title of paper Added
3848 PaedDr. Ing. Jan Tirpák
Název příspěvku bude dodán později Mar 5, 2021
3856 Mgr. et Mgr. Jana Kubíčková
Upřesním Mar 8, 2021
3865 Tomáš Novotný, Ing., Ph.D., MBA
Diagnostika inovačnej dimenzie, kapacity a vitality podnikateľských subjektov Mar 9, 2021
3867 Ing. Mgr. Oldřich Johannes Petr
Bude upřesněn Mar 9, 2021
3884 Katarína Koporová, Ing., MBA
Niektoré špecifiká projektovania inovačných postupov, nástrojov a databáz pre tvorbu stratégie a procesného riadenia priemyselných klastrov Mar 12, 2021
3885 Lenka Chlebanova, Mgr.
Organizational culture in social services - focused on social worker well-being Mar 12, 2021
3923 Leszek Świeca
The dark side of advertisements : "Mexican Aspirin" in Poland - Pyralginum (Metamizolum natricum 500mg) Apr 22, 2021
3927 Ing. Mgr. Sonia Krajčík Danišová, Phd.
Bude upresnený neskôr May 4, 2021
Section 2: Economy, Banking, Insurance Management
ID of paper Author Title of paper Added
3866 JUDr. Yana Daudrikh, PhD.
Bude upresnený neskôr Mar 9, 2021
3919 PhDr. Jana Marková, Ph.D.
Název příspěvku bude dodán později. Apr 16, 2021
Section 3: Public Administration, Macroprocesses
ID of paper Author Title of paper Added
3932 Mgr. Jozef Andrejcak
Kompetencie a financovanie mestských častí v meste Košice May 5, 2021
Section 4: Natural Sciences, Chemistry, Physics, Medicine
ID of paper Author Title of paper Added
3850 Mgr. Šarlota Kaňuková
RATLINNÉ KMEŇOVÉ BUNKY- PLATFORMA NA VÝROBU RASTLINNÝCH PRÍRODNÝCH PRODUKTOV PRE KOZMETICKÝ PRIEMYSEL Mar 6, 2021
3928 RNDr. Katarína Mitaľová
Iron supplements - mini review May 4, 2021
3934 PhDr. Andrea Šuličová, PhD.
Vplyv edukácie na kvalitu života pacientov s diabetes mellitus 2. typu May 7, 2021
3935 MVDr. Michaela Harčárová, PhD.
Vplyv vybraných rastlinných silíc na radiálny rast mycélia Fusarium graminearum May 7, 2021
Section 5: Psychology, Sociology, Pedagogy
ID of paper Author Title of paper Added
3838 Mgr. Lothar Filip Rdurofer
Komparace diagnsotických nástrojů pro detekci dyslexie v česku a zahraničí Jan 18, 2021
3849 doc. PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD.
Dieťa, zvierací hrdina a situačné akčné modely Mar 5, 2021
3864 Mgr. Lucia Pažitná
Modely striedavej osobnej starostlivosti Mar 9, 2021
3874 Mgr. Nikola Paštrnáková
later Mar 11, 2021
3882 Mrs. Adriana Bíreš, PaedDr.
Názov príspevku bude upresnený neskôr Mar 12, 2021
3883 Ondřej Hynek, Bc, M.A.
Evropská Unie optikou studentů: Komparativní studie- Hlavní město X Periferie v České republice Mar 12, 2021
3890 Mgr. Miroslava Ivanová
dodám neskôr Mar 16, 2021
3892 Mgr. Milan Mašát
MULTILATERÁLNÍ ZOBRAZENÍ UDÁLOSTÍ ŠOA V PUBLIKACI POSLALI JE NALEVO Mar 17, 2021
3910 Mgr. Renata Kárníková
Dodám později. Mar 24, 2021
3912 RNDr. Mgr. Ing. Mgr. Bc. Jaroslav Lindr, Ph.D.
Společenskovědní předměty na technické univerzitě - význam, přínos a hodnocení Apr 1, 2021
3914 Mgr. et Mgr. Bianka Hudcová
Přístupnost v somatopedickém kontextu – možnosti evakuace a poskytování první psychické pomoci osobám s omezením hybnosti v mimořádných situacích Apr 2, 2021
3916 PhDr. Lenka Mužíková
Rekvalifikace a jejich propojení s Národní soustavou kvalifikací Apr 14, 2021
3920 Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.
Kvantitativní výzkumná sonda do oblasti úpravy prostředí pohledem osob se zdravotním postižením v České republice Apr 18, 2021
3924 Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.
Guide to telepractice in speech therapy Apr 18, 2021
3925 doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Bude dodáno později. Apr 24, 2021
3926 Mgr. Kristina Novotná
Diagnostika komunikace dětí předškolního věku s PAS Apr 24, 2021
3929 Júlia Fričová, Mgr.
ASAP May 5, 2021
3930 PhDr. Anna Masariková
Bude upresnený neskôr. May 5, 2021
3933 PhDr. Alois Daněk, Ph.D.
bude doplněn později May 6, 2021
Section 6: Informatics
There are no papers in this section.
Section 7: Technologies, Engineering, Building Industry
ID of paper Author Title of paper Added
3862 Simona Novotná, Ing., Bc.
Návrh Manuálu energeticky efektívneho riadenia OZE v priemysle Mar 9, 2021
3913 Ing. Kristýna Kutiová
APPLYING OF VIBRODIAGNOSTIC METHODS ON WATERPUMP’S KEY DEVICES AND EVALUATION SUITABILITY OF THIS METHOD FOR MAINTENANCE REENGINEERING OF THE OFFSET PRINTING MACHINE Apr 2, 2021
3931 Ing. Pavel Krupík
Bude upřesněno May 5, 2021
Section 8: Philosophy, History, Law
ID of paper Author Title of paper Added
3852 Mgr. Bc. Klára Hedvika Mühlová
Kategorie hudebního myšlení v české hudební teorii 2. poloviny 20. století Mar 6, 2021
3854 PaedDr. Stanislav ŠVEDA
Spravodliví medzi národmi z obce Spišský Štvrtok Mar 7, 2021
3900 JUDr. Kristina Salibová
Bude upřesněn Mar 22, 2021
3915 Pán Lukáš Tomaš, JUDr.
VPLYV REKODIFIKÁCIE CIVILNÉHO PRÁVA PROCESNÉHO NA ČASOVÝ ROZMER ROZHODOVANIA O DOČASNOM POZASTAVENÍ ÚČINNOSTI VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Apr 12, 2021
about conference

proceedings

The best papers will be published in scientific journals:

conference scope

Interdisciplinary Scientific Conference QUAERE 2021 (vol. XI.) is going to be a traditional meeting of PhD students. The Conference is organized with 8 topics:

1. Management, marketing
2. Economy, Banking, Insurance Management
3. Public Administration, Macroprocesses
4. Natural Sciences, Chemistry, Physics, Medicine
5. Psychology, Sociology, Pedagogy
6. Informatics
7. Technologies, Engineering, Building Industry
8. Philosophy, History, Law

The conference and the outcomes of PhD work should follow the Memorandum of Scientific Integrity, ALLEA | European Federation of National Academie of Science and Humanities.

Join the Conference! You are invited!


QUAERE


registration