QUAERE 2019 (vol. IX.)  |  Interdisciplinary Scientific Conference for PhD students and assistants  |  Jun 24, 2019 - Jun 28, 2019

Logo
Jun 24, 2019 - Jun 28, 2019 | The Czech Republic
Interdisciplinary Scientific Conference for PhD students and assistants | Scientific Conference

Registered Participants

See below for a list of participants. You can register to conference here.
Section 1: Management, marketing
ID of paper Author Title of paper Added
2891 Ing. Mgr. Oldřich Johannes Petr
JAZYKOVÁ HRA V REKLAMNÍ KOMUNIKACI Mar 28, 2019
2942 PhDr. Lívia Hadašová, PhD., MBA
MOŽNOSTI ZVYŠOVANIA KVALITY V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENACH Z POHĽADU SESTIER May 22, 2019
2955 Ing. Darina Vážanská
APLIKOVATELNOST SKANDINÁVSKÉ KULTURY V PODMÍNKÁCH ČESKÝCH FIREM May 30, 2019
2961 Mrs. Stephanie Burghart, Diplom Betriebswirtin (FH)
STRUCTURAL AND PROCESS ORGANISATION OF RISK MANAGEMENT OF PURCHASING IN INDUSTRIAL COMPANIES May 31, 2019
2982 Ing. Adriana Martošová
PROJEKTOVÝ MANAŽÉR A MANAŽÉRSKE ROZHODOVANIE Jun 5, 2019
2997 Ing. Jakub Holcman
APPLICATION OF PROJECT MANAGEMENT TO REAL ESTATE BUSINESS Jun 10, 2019
3000 Ing. Robert Zajda
KREATIVITA, INVENCE A INOVAČNÍ PŘÍSTUP Jun 10, 2019
3004 Andrzej Janowski, Phd.
TALENT MANAGEMENT – SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND FUTURE RESEARCH DIRECTIONS Jun 11, 2019
3025 Miss Veronika Ladňáková, Mgr
DISKRIMINÁCIA ŽIEN NA PRACOVISKU Jun 17, 2019
3030 Mgr. Lucie Kubíčková
VÝVOJ REKLAMNÍ FOTOGRAFIE NA SOCIÁLNÍ SÍTI INSTAGRAM: ZDÁNLIVÉ MIZENÍ ŽÁNRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE Jun 17, 2019
3035 Mgr. Katarína Kobelová
STRATEGIC PLANNING AS A METHOD OF DEVELOPING LOCAL TERRITORIAL SELF-GOVERNMENT Jun 17, 2019
3040 Mgr. Jana Kovaľová, MBA
THE CUSTOMER'S PERCEPTION IN LIGHT OF PERSONALITY TRAITS Jun 17, 2019
3043 PhDr. Čestmír Jarý
MANAGEMENT KVALITY Jun 17, 2019
3068 Anna Gawrońska-Piotrowska
FINANSOWANIE TEATRÓW W POLSCE PO 1989 ROKU Jun 21, 2019
Section 2: Economy, Banking, Insurance Management
ID of paper Author Title of paper Added
2775 Katarzyna Brożek, M.Sc., Ph.D. Student
ACTIVITIES SUPPORTING THE INNOVATIVENESS OF ENTERPRISES AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH IN THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES – THE CONCEPT OF A DOCTORAL DISSERTATION Jan 15, 2019
2777 Ing. et Ing. Zuzana Janková
WAVELET ANALYSIS FOR STOCK MARKET FORCASTING Jan 15, 2019
2778 Ing. Zuzana Staníková, PhD.
MODELLING OF SELECTED FLEXIBLE FORMS OF EMPLOYMENT IN SLOVAK LABOUR MARKET Jan 15, 2019
2907 PhDr. Jana Marková, Ph.D.
TRENDS IN THE CZECH FOREIGN TRADE WITHIN THE GLOBAL MARKET SPACE May 6, 2019
2914 Mr. Marcel Novák, Ing., PhD.
PRIESKUM FINANČNEJ GRAMOTNOSTI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE May 10, 2019
2978 Alexander Fichter
THE IMPACT OF DIGITIZATION ON SUSTAINABILITY IN THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY Jun 4, 2019
2979 Tomasz Florczak, M.Sc.
DEPOSIT GUARANTEE SYSTEM IN USA IN TIMES OF FINANCIALIZATION Jun 4, 2019
2998 Ing. Katarína Škrovánková
REALIZÁCIA KONCEPCIE AKTÍVNEHO STARNUTIA NA TRHU PRÁCE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Jun 10, 2019
3002 Ing. Simona Hyžová
VPLYV VEKU NA VÝVOJ MIEZD V KONTEXTE AKTÍVNEHO STARNUTIA Jun 11, 2019
3010 Mr. Marek Kálovec, Ing., PhD.
DYNAMIKA DLHU V KRAJINÁCH V4 Jun 12, 2019
3019 Mgr. Zbyněk Marjanko
MEZIOBOROVÝ POHLED TEOLOGA NA SOUČASNÉ POJIŠŤOVNICTVÍ Jun 14, 2019
3020 Ing. Eva Isabelle Števík
KEYNES AS FATHER OF WELFARE STATE Jun 15, 2019
3029 Ing. Michal Kuban
EXTRA-LARGE CLAIMS ESTIMATE SENSITIVITY BASED ON THE LOSS TABLE ASSUMPTIONS Jun 17, 2019
3057 Mr. Jaromír Tichý, Ing., Mgr., Ph.D., MBA
FINANCING OF HIGHER EDUCATION ON A BASIS OF TRANSFERRED PRICE Jun 18, 2019
Section 3: Public Administration, Macroprocesses
ID of paper Author Title of paper Added
2849 PhDr. Milan Douša
ZLEPŠENÍ ODOLNOSTI A UDRŽITELNOSTI MĚST PROSTŘEDNICTVÍM E-GOVERNMENTU Mar 5, 2019
2896 PhDr. Vladimír Kováčik, PhD.
SELECTED HORIZONTAL PRIORITIES IMPLEMENTED IN THE OPERATIONAL PROGRAM EDUCATION IN RELATION TO MEETING THE OBJECTIVES IN THE NATIONAL STRATEGIC REFERENCE FRAMEWORK Apr 16, 2019
2956 REV'D OGBUMMOR BENJAMIN, PHD
THE EFFECTIVE RECRUITMENT AND SELECTIVE PRACTICES OF ORGANIZATIONS IN NIGERIA FINANCIAL SECTOR May 30, 2019
2967 Mr. Tomáš Malec, Mgr.
METHODS OF MEASUREMENT OF E-GOVERNMENT LEVEL IN THE WORLD AND IN SLOVAKIA - CASES OF SELECTED CITIES Jun 3, 2019
2977 PhDr. Radka Löwenhöfferová, MBA
VEŘEJNÉ INSTITUCE A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Jun 4, 2019
3026 Barbora Antolová, Mgr.
SOCIÁLNA POLITIKA V TRENDOCH A SÚVISLOSTIACH MIESTNEJ SAMOSPRÁVY Jun 17, 2019
3037 PhDr. Marek Ondrejka
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND EMPLOYEE TRAINING Jun 17, 2019
3038 JUDr. Marek Šafár
THE ISSUE OF SMALL MUNICIPALITIES Jun 17, 2019
Section 4: Natural Sciences, Chemistry, Physics, Medicine
ID of paper Author Title of paper Added
2773 Mgr. Ivana Olecká, Ph.D.
NÁSILNÁ ÚMRTÍ DĚTÍ V SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK V RODINĚ Jan 11, 2019
2944 PhDr. Iveta Ondriová , PhD.
ŠPECIFIKÁ FAMAKOTERAPIE U SENIOROV May 22, 2019
2946 PhDr. Lívia Hadašová, PhD., MBA
BEZPEČNOSŤ PACIENTA NA CHIRURGICKÝCH PRACOVISKÁCH May 22, 2019
2953 Mgr. Eva Šalanská
SYMPTOMS AND RISK FACTORS PREGNANT GESTOSIS May 29, 2019
2968 PhDr. Jana Cuperová, PhD.
ÚLOHA SESTRY V INFORMOVANOSTI PACIENTA NA ENDOSKOPICKÉ VYŠETRENIE Jun 3, 2019
2969 PhDr. Jana Cuperová, PhD.
ŠPECIFIKÁ OŠETROVANIA PACIENTA S DEMENCIOU PO OPERÁCIACH Jun 3, 2019
2970 PhDr. Terézia Fertaľová, PhD.
OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ OCHORÉHO S DUŠEVNÝM OCHORENÍM Jun 3, 2019
2971 PhDr. Terézia Fertaľová, PhD.
ZÁKLADNÉ ASEPTICKÉ POSTUPY V OŠETROVATEĽSKEJ PRAXI Jun 3, 2019
2974 PhDr. Andrea Lengyelová
OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O A–V FISTULU PRI EXTRAKORPORÁLNEJ DIALÝZE Jun 3, 2019
2976 Mgr. Lucia Rapantová
EFFECT OF BELIMUMAB ON CLINICAL DISEASE ACTIVITY AND CELLULAR IMMUNITY IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS Jun 3, 2019
3007 Mgr. Barbora Dvorštiaková
INFORMATION TO COMMUNICATION TECHNOLOGIES ADDICTION- PUBLIC HEALTH PROBLEM OF 21. CENTURY Jun 12, 2019
3008 Mgr. Romana Ulbrichtová
ASSOCIATION OF SELECTED WORK RELATED DISEASES AND AUTOMOBILE INDUSTRY IN THE SLOVAK AND CZECH REPUBLICS Jun 12, 2019
3013 Katarína Peňazziová, Mgr.
VYUŽITIE PLAKFORMAČNÉHO TESTU PRI SLEDOVANÍ FENOTYPOVÝCH VLASTNOSTÍ TRIBEČ VÍRUSU Jun 13, 2019
3017 Mgr. Ján Sitko
PREVALENCE OF DYSLIPIDEMIA IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS Jun 14, 2019
3024 Mgr. Robert Čecho
VERIFICATION OF SLOVAK VERSION OF TEACHER STRESS INVENTORY IN SECONDARY SCHOOL TEACHERS – PILOT STUDY Jun 17, 2019
3032 Mgr. Silvie Treterová
FOOTWEAR IN THE ELDERLY PEOPLE WITH DIABETES MELLITUS AS A PREVENTION OF DIABETIC FOOT SYNDROME Jun 17, 2019
3065 Wioletta Brankiewicz, PhD
EFFECT OF RESVERATROL AND QUERCETIN ON TELOMERASE REGULATION IN CANCER CELLS AND THEIR ANTI-CANCER POTENTIAL Jun 20, 2019
Section 5: Psychology, Sociology, Pedagogy
ID of paper Author Title of paper Added
2765 Mgr. Lucia Tóthová, PhD.
UŽÍVANIE ALKOHOLU AKO RIZIKOVÉ SPRÁVANIE VYSOKOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV Jan 8, 2019
2776 PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD.
VYBRANÉ ASPEKTY PREVENCIE A ELIMINÁCIE ELEKTRONICKÉHO ŠIKANOVANIA U ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL Jan 15, 2019
2779 PhDr. Jana Hubinská, PhD.
ŽIVOTNÉ UDALOSTI A ICH SPOJITOSŤ SO ŽIVOTNOU SPOKOJNOSŤOU A EXISTENCIÁLNOU ÚZKOSŤOU JEDINCA Jan 16, 2019
2780 prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
ARTISTIC ABILITY AND CONTENT ANALYSIS OF ART Jan 16, 2019
2783 Mgr. Kateřina Čtvrtečková
INKLUZE V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH Jan 21, 2019
2784 Ing Beáta Ľubová
IMPLEMENTÁCIA METÓDY SPREVÁDZANIA DO PEDAGOGICKEJ PRAXE A JEJ PRVÉ VÝSLEDKY Jan 21, 2019
2843 Ing. Bohumil Krajča, MBA, BBA
FROM THE CURRICULUM COMPARISON RESEARCH FOR INITIAL VOCATIONAL EDUCATION Mar 1, 2019
2847 Mgr. Milan Mašát
IMPLEMENTATION OF THE SHOAH THEME INTO THE TEACHING OF LITERATURE EDUCATION IN THE CONTEXT OF READING-BOOKS Mar 5, 2019
2871 Mgr. BcA. Petra Venclíková
PROBLEMATIKA KREATIVITY V KARIÉRNÍM PORADENSTVÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE Mar 18, 2019
2916 Mgr. et Mgr. BcA. Marie Bajnarová, Ph.D.
ART EDUCATION AND CREATIVITY IN GALLERY: CASE STUDY – ZEROTIN CASTLE IN NOVY JICIN, CZECH REPUBLIC May 11, 2019
2919 PhDr. Veronika Boleková, PhD.
REZILIENCIA, NÁDEJ A OPTIMIZMUS VYSOKOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV May 13, 2019
2923 PhDr Mária Polčicová, PhD.
INTERKULTÚRNY ASPEKT VÝUČBY CUDZÍCH JAZYKOV AKO SÚČASŤ POLITICKÉHO VZDELÁVANIA May 15, 2019
2943 PhDr. Iveta Ondriová , PhD.
AUTOPLASTICKÝ OBRAZ CHRONICKÝCH OCHORENÍ May 22, 2019
2949 PhDr. Martina Benčeková, PhD.
REFLEXIA KULTÚRNEJ INTELIGENCIE VO FRAZEOLÓGII POLITOLOGICKÝCH TEXTOV May 27, 2019
2951 RNDr. Mgr. Ing. Mgr. Bc. Jaroslav Lindr, Ph.D.
VŠESTRANNOST ABSOLVENTŮ TECHNICKÉ UNIVERZITY SKRZE SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY – ODPOVĚĎ NA VÝZVY BUDOUCNOSTI May 28, 2019
2952 prof. UJD, dr hab. Martin Kaleja, Ph.D.
DISCUSSION OF CZECH INSTITUTIONAL SCHOOL EDUCATION WITH A FOCUS ON SELECTED CHALLENGES May 29, 2019
2954 PhDr. Radka Čopková, PhD.
ASERTIVITA V KOMUNIKÁCII STREDOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV VO VZŤAHU K ŠTUDENTOM A ICH RODIČOM May 30, 2019
2963 PhDr. Gabriela Kuriplachová, Ph.D
ŠPECIFICKÉ POTREBY PACIENTOV LIEČENÝCH HEMODIALÝZOU Jun 2, 2019
2966 Mgr. Veronika Mikšíková
THE LIMITS OF CHARACTER EDUCATION AND ITS RESEARCH Jun 3, 2019
2972 PhDr. Mgr. Tatiana Šantová, PhD.
NOVÉ TECHNOLÓGIE V MANAŽMENTE LIEČBY DM 1.TYPU Jun 3, 2019
2973 PhDr. Andrea Šuličová, PhD.
HODNOTENIE FUNKČNEJ SEBESTAČNOSTI SENIOROV Jun 3, 2019
2975 Mgr. Renáta Pavlová, PhD.
SURVEY OF COMMON LEXICAL ERRORS OF GERMAN TO SLOVAK MACHINE TRANSLATION OBSERVED IN TRADITIONAL ONLINE MEDIA DISCOURSE Jun 3, 2019
2981 mgr Agnieszka Kaźmierczak
TO BE OR TO HAVE... CONSUMER SPACE OF GDANSK Jun 4, 2019
2983 Ing. Monika Gubáňová, PhD.
POSUDZOVANIE VÝUČBY NOVÉHO PREDMETU OČAMI ŠTUDENTOV A UČITEĽOV Jun 5, 2019
2984 Anna Sámelová, PhDr. PhD.
PSYCHAGÓGIA AKO NÁSTROJ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA V MEDIÁLNEJ GRAMOTNOSTI Jun 5, 2019
2988 Ing. Bohumil Krajča, MBA, BBA
HISTORIE OBORU VZDĚLÁNÍ S OZNAČENÍM „RODINNÉHO STŘÍBRA ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ“ Mar 1, 2019
2991 Ing. Denisa Ralbovská
PROJEVY AGRESIVITY VŮČI POSÁDKÁM ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY Jun 9, 2019
2992 Doc., PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.
MOŽNOSTI UPLATNENIA SA ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH NA TRHU PRÁCE Jun 10, 2019
2993 Mgr. Barbora Bortlová
OSOBNOST UČITELE A SBORMISTRA A JEJICH AUTORITA Jun 10, 2019
2996 Assoc. Prof. Dr. habil. Edita Hornáčková Klapicová, PhD.
FIVE LITTLE CHICKADEES: EFFECTIVE STRATEGIES FOR ACHIEVING PROFICIENCY IN EFL IN VERY YOUNG LEARNERS Jun 10, 2019
2999 PhDr. Veronika Boleková, PhD.
OVERENIE PSYCHOMETRICKÝCH CHARAKTERISTÍK ŠKÁLY VĎAČNOSTI (GQ-6) Jun 10, 2019
3005 mgr Justyna Mandziuk
CULTURAL CHALLENGES AND APPROACHES TO THE TRANSLATION OF POLISH AND ENGLISH PROVERBS AND THEIR NOVEL MODIFICATIONS Jun 11, 2019
3006 Ing. Martina Habiňaková, PhD.
E-LEARNING A PODPORA POČÍTAČOVÝCH DOVEDNOSTÍ STUDENTŮ Jun 12, 2019
3012 PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
POSTOJE ŽIEN K OČKOVANIU DETÍ VAKCÍNOU MMR Jun 12, 2019
3014 Mgr. Dominika Sondorová
THE THEATRE OF THE OPPRESSED AS A PREVENTION TOOL OF AT-RISK BEHAVIOUR AMONG ADOLESCENTS Jun 13, 2019
3016 Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, PhD.
ŠPECIFIKÁ IMAGINATÍVNYCH PROCESOV VO VOKÁLNEJ VÝCHOVE ZAMERANEJ NA NONARTIFICIÁLNY SPEV Jun 13, 2019
3018 Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D.
DIGITÁLNÍ VÝUKOVÉ ZDROJE V KONSTRUKTIVISTICKÉM POJETÍ PRIZMATEM MOTIVACE Jun 14, 2019
3021 Yuliia Nenko, Assoc. Prof.
PSYCHO-PEDAGOGICAL ASPECTS OF FUTURE RESCUERS’ TRAINING FOR COMMUNICATION DURING RESCUE MISSIONS Jun 15, 2019
3023 Mgr. Ján Mikuš, MBA
KYBERŠIKANA ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY Jun 16, 2019
3031 Mgr. Jan Tirpák
MOTIVACE K VÝKONU U UČITELŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE Jun 17, 2019
3033 Mgr. Pavel Vlk
GENERACE Z A YOUTUBE: ANALÝZA MEDIÁLNÍHO CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ Jun 17, 2019
3044 Mr Bartosz Atroszko, MSc
ZAANGAŻOWANIE STUDENTÓW PEDAGOGIKI WCZESNEJ EDUKACJI W NAUKĘ NA STUDIACH Jun 17, 2019
3045 Mr Bartosz Atroszko, MSc
SINGLE-ITEM SELF-REPORT MEASURE OF LEARNING ENGAGEMENT: WHAT DOES IT MEASURE? Jun 17, 2019
3046 Mr Bartosz Atroszko, MSc
MEASUREMENT INVARIANCE BETWEEN STUDENT AND EMPLOYEE GROUPS OF THE POLISH VERSION OF THE MINI-IPIP SCALE FOR BIG FIVE PERSONALITY TRAITS Jun 17, 2019
3048 Mgr. Hana Koblihová
PROPOJENÍ DVOU ŠKOLNÍCH SVĚTŮ: SUBJEKTIVNÍ VNÍMÁNÍ KVALITY ŽIVOTA OČIMA ŽÁKŮ NA POMEZÍ PRIMÁRNÍHO A NIŽŠÍHO SEKUNDÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Jun 17, 2019
3051 Danica Beňa Adamčíková, Mgr.
TEHOTENSTVO AKO SÚČASŤ ŽIVOTNÉHO CYKLU ŽIEN S PORUCHAMI PRÍJMU POTRAVY Jun 17, 2019
3053 Mgr. Dana Vicherková, Ph.D.
FACTORS INFLUENCING THE CHOICE OF CZECH PUPILS TO STUDY AT A SECONDARY SCHOOL WITH A FOCUS ON ENGINEERING Jun 17, 2019
3054 PhDr. Marie Borová
EDUCATION AS A SOLUTION STRATEGY FOR UNEMPLOYMENT OF SECONDARY SCHOOL GRADUATES Jun 17, 2019
3060 Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.
BONDING AND PARENTAL STRESS Jun 19, 2019
3061 Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.
BONDING AND EMPATHY Jun 19, 2019
3064 Mgr. Mária Babinčáková
WHY IS SALT USED ON ICY ROADS? OBSERVATIONS AND RECOMMENDATIONS FROM TEACHING PROCESS USING COMPUTER-BASED LEARNING Jun 20, 2019
Section 6: Informatics
ID of paper Author Title of paper Added
2764 Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.
CIELE SPRÁVY INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ Jan 8, 2019
2987 Izabela Perenc
PORÓWNANIE WYBRANYCH METOD PODZIAŁU PRZESTRZENI WEJŚCIOWEJ SYSTEMU NEURONOWO-ROZMYTEGO Jun 5, 2019
3022 Andrey Semakhin, PhD
THE PROGRAM OF OPTIMAL PLANNING OF INSTALLATION AND ADJUSTMENT WORKS OF THE INFORMATION SYSTEM Jun 15, 2019
3047 Ing. Michal Frniak
COMPARISON OF WEIGH IM MOTION TECHNOLOGIES Jun 17, 2019
3059 Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.
CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM PORTÁLOVÝCH RIEŠENÍ Jan 8, 2019
Section 7: Technologies, Engineering, Building Industry
ID of paper Author Title of paper Added
2769 Ing. Miroslav Variny, PhD.
ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI RAFINÉRIE INŠTALÁCIOU SPLYŇOVAČA ŤAŽKÝCH ROPNÝCH ZVYŠKOV Jan 9, 2019
2770 Ing. Miroslav Variny, PhD.
INTENZIFIKÁCIA PROCESU DELENIA BUTÁNOV Jan 9, 2019
2771 Ing. Miroslav Variny, PhD.
ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI JEDNOTKY DELENIA AROMÁTOV Jan 9, 2019
2772 Ing. Miroslav Variny, PhD.
VÝPOČET ZLOŽITEJ POTRUBNEJ SIETE S VYUŽITÍM PREVÁDZKOVÝCH DÁT Jan 9, 2019
2903 Ing. Ľubica Bednárová
MODEL VODÍKOVÉHO AUTOMOBILU Apr 29, 2019
2904 Ing. Ľubica Bednárová
MERANIE A SIMULÁCIA OSVETLENIA V PRIESTOROCH KATEDRY ENERGETICKEJ TECHNIKY Apr 29, 2019
2905 Ing. Ľubica Bednárová
VYUŽITIE METALHYDRIDOVÝCH MATERIÁLOV V PROCESE SEPARÁCIE VODÍKA Apr 29, 2019
2934 Ing. Daniela Harachová, PhD.
TRACTION CONDITIONS OF GEAR WHEEL SOF HARMONIC GEARBOX May 20, 2019
2959 Ing. Jozef Švajlenka, PhD., MBA
DESIGN OF TESTING METHODOLOGY FOR WOOD-BASED STRUCTURAL SYSTEMS May 31, 2019
2980 Ing. Štefan Šedivý, PhD.
INNOVATIVE TECHNOLOGY IN ROAD INFRASTRUCTURE MANAGEMENT Jun 4, 2019
2986 Michaela Ďurinová, Ing.
NEW KNOWLEDGE OF DIAGNOSTIC AND EVALUATION OF LONG TERM MONITORED ROAD SECTION Jun 5, 2019
2994 Ronald Zakhar, Ing.
THE EFFECT OF PENTAVALENT ARSENIC ON MICROORGANISMS IN ACTIVATED SLUDGE Jun 10, 2019
2995 Marcela Spišáková
LEAN PRODUCTION INTEGRATION INTO CONSTRUCTION INDUSTRY Jun 10, 2019
3001 Ing. Bekir Tuna KAYAALP
A MATHEMATICAL MODEL FOR TORSIONAL SIMULATION OF A TRAM WHEEL ROLLER RIG Jun 11, 2019
3003 Ing. Kamila Mayerová
INTELIGENTNÁ VÝROBA NA SLOVENSKU Jun 11, 2019
3041 RNDr. Katarína Krajníková, PhD.
IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE METHODS IN BUILDING CONSTRUCTION EDUCATION Jun 17, 2019
3055 Mrs. Svitlana Kalmykova, Ing.
FULL-SCALE EXPERIMENTAL STUDY OF WELDED RHS T-JOINTS WITH OFFSET AND IT MAIN OUTCOMES Jun 17, 2019
3058 Ing. Vladimír Sojka
LOW-COST REDUCTION OF INVENTORY IN STORAGES Jun 19, 2019
Section 8: Philosophy, History, Law
ID of paper Author Title of paper Added
2763 PhDr. et PaedDr. Alexej Mikulášek
ZKUŠENOST „ŠÍLENSTVÍ“ V LITERÁRNÍ TVORBĚ MENTÁLNĚ NEMOCNÝCH: POZNÁMKY K HODNOTĚ A POETICE LITERÁRNÍCH DĚL Jan 6, 2019
2874 Mgr. et Mgr. Kateřina Hrušková
WALDESOVO MUZEUM V LETECH 1916–1920 Mar 18, 2019
2906 PhDr. Natália Kováčová, PhD.
PREZIDENTSKÉ VOĽBY V PODMIENKACH SR V ROKU 2019 A ICH PREZENTÁCIA V PRIESKUMOCH VEREJNEJ MIENKY Apr 30, 2019
2908 Mgr. Zuzana Schlosserová
CZECHOSLOVAK TELEVISION IN 1970 May 6, 2019
2947 JUDr. ONDREJ LACIAK, PhD.
NEZÁVISLÁ ADVOKÁCIA PREDPOKLAD NEZÁVISLEJ JUSTÍCIE May 23, 2019
2957 Lenka Tkáč-Zabáková, PhDr.
VYBRANÉ ASPEKTY CUDZÍCH PRVKOV V STREDOEURÓPSKYCH KULTÚRACH A JAZYKOCH May 30, 2019
2958 JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.
NAHRADENIE VÄZBY DOHĽADOM PROBAČNÉHO A MEDIAČNÉHO ÚRADNÍKA S POUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV May 31, 2019
2960 Mgr. Miroslav Sedlacek
METHODOLOGIES IN CURRENT STUDY OF THE MIND May 31, 2019
2964 Mgr. Kateřina Kubanová
MANŽELSTVÍ JAKO OKOVY – Z DÍLA ANNY LAUERMANNOVÉ-MIKSCHOVÉ Jun 3, 2019
2985 Anna Sámelová, PhDr. PhD.
ONLINE ČLOVEK A PARADOX (D)EVOLÚCIE MÉDIAMI SPROSTREDKOVANEJ KOMUNIKÁCIE Jun 5, 2019
3011 PaedDr. Stanislav ŠVEDA
THE LIQUIDATED MONASTERY OF THE CRUSADER ORDER OF SV. ANTON FROM VIENNE IN DRAVCE IN THE REGION OF SPIS IN SLOVAKIA Jun 12, 2019
3015 Mgr. Renata Košťálová
NIKOLSBURG CASTLE A SPLENDED BEAUTY IN THE PEACE TIME - A NAZI REPOSITORY OF LOOTED ART DURING THE WORLD WAR II. Jun 13, 2019
3027 Mgr. Kateřina Lochmanová
ABSOLUTNÍ PROSTOR: EMPIRICKÝ FAKT, NEBO NEPODLOŽENÁ HYPOTÉZA? Jun 17, 2019
3028 Mgr. Kateřina Lochmanová
LEIBNIZ A SLOŽENÉ SUBSTANCE Jun 17, 2019
3034 Mgr. Tereza Šmídová
AUTORSKOPRÁVNÍ ASPEKTY FANOUŠKOVSKÉ LITERÁRNÍ PRODUKCE V ČESKÉM PROSTŘEDÍ Jun 17, 2019
3036 Mrs. Aleksandra Partyk, PhD (dr)
WYROKOWANIE O ZACHOWKU – ILE SWOBODY, ILE MATEMATYKI? Jun 17, 2019
3042 Mgr. Bc. Kateřina Heřmanová
ŠKODA ZPŮSOBENÁ RADOU NEBO INFORMACÍ Jun 17, 2019
3049 Mgr. Tomáš Móri
CROATIAN NATIONAL MOVEMENT UNTIL 1849 Jun 17, 2019
3052 Mr. Imrich Fekete, Dr. iur, PhD
PRAVÁ vs. NEPRAVÁ SOLIDARITA DLŽNÍKOV V NIEKTRÝCH PRÁVNYCH PORIADKOCH Jun 17, 2019
3056 Ing. Mgr. Jaroslav Schulz, LL.M.
DANĚ JAKO ÚČINNÝ NÁSTROJ BOJE PROTI KORUPCI A HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALITĚ Jun 17, 2019
about conference

proceedings

The best papers will be published in scientific journals:

conference scope

Interdisciplinary Scientific Conference QUAERE 2019 (vol. IX.) is going to be a traditional meeting of PhD students. The Conference is organized with 8 topics:

1. Management, marketing
2. Economy, Banking, Insurance Management
3. Public Administration, Macroprocesses
4. Natural Sciences, Chemistry, Physics, Medicine
5. Psychology, Sociology, Pedagogy
6. Informatics
7. Technologies, Engineering, Building Industry
8. Philosophy, History, Law

The conference and the outcomes of PhD work should follow the Memorandum of Scientific Integrity, ALLEA | European Federation of National Academie of Science and Humanities.

Join the Conference! You are invited!


QUAERE


registration