QUAERE 2023 (vol. XIII.)  |  Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants  |  Jun 26, 2023 - Jun 29, 2023

Logo
Jun 26, 2023 - Jun 29, 2023 | The Czech Republic
Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants | Scientific Conference

Registered Participants

See below for a list of participants. You can register to conference here.
Section 1: Management, marketing
ID of paper Author Title of paper Added
4636 Martin Graca, Mgr., PhD.
NEW PHENOMENA OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE Mar 16, 2023
4642 PhDr. Lívia Hadašová, PhD.,MBA
Vzdelávanie a profesionálny rast sestier v oblasti chronických rán Apr 9, 2023
4650 Xhesilda Vogli
Corporate Social Responsibility and Financial Performance: A Comparative Study of GRI Disclosure Rates in 100 Companies Apr 21, 2023
4658 PhDr. Viktória Bíziková, PhD., MBA
Bude uvedený neskôr May 3, 2023
4660 Dr. Zsuzsanna Szeiner, PhD
COVID-19 PANDEMIC – ITS IMPACT AND IMPLICATIONS ON HR ACTIVITIES IN A TRANSITIONAL ECONOMY May 7, 2023
Section 2: Economy, Banking, Insurance Management
ID of paper Author Title of paper Added
4630 Mr. Vladimír Petrík, Ing.
Competition and Market Power in Banking: Current Research and Bibliometric Analysis Jan 12, 2023
4638 Mr. Jaromír Tichý, Ing., Mgr., Ph.D., MBA
ZMĚNA ROZLOŽENÍ POLITICKO-EKONOMICKÝCH SIL VE SVĚTĚ JAKO DŮSLEDEK OSLABUJÍCÍ ÚLOHY AMERICKÉHO DOLARU Mar 30, 2023
4668 Mr. Igor Šarlina
doplněn později May 23, 2023
4669 Mr. Igor Šarlina
doplněn později (2/2) May 23, 2023
4677 Ing. Michal Rimeš
VPLYV DANÍ NA SPOTREBU STATKOV, KTORÉ SPÔSOBUJÚ EXTERNALITY May 28, 2023
Section 3: Public Administration, Macroprocesses
There are no papers in this section.
Section 4: Natural Sciences, Chemistry, Physics, Medicine
ID of paper Author Title of paper Added
4640 MVDr. Michaela Harčárová, PhD.
STANOVENIE DEOXYNIVALENOLU V KŔMNYCH ZMESIACH PRE MONOGASTRICKÉ ZVIERATÁ Apr 4, 2023
4641 PhDr. Lívia Hadašová, PhD.,MBA
Rizikové faktory komplikácii pri Crohnovej chorobe Apr 9, 2023
4648 PhDr. Zuzana Micháliková
Chronické rany a dekubity ako ošetrovateľský problém Apr 19, 2023
4656 Laura Anna Tomanová, Ing.
Fluorogenic substrate for detection of phosphatidylinositol specific phospholipase C with optimized linker May 3, 2023
4659 PhDr. Andrea Šuličová, PhD.
VYBRANÉ ASPEKTY KVALITY ŽIVOTA PACIENTOV S DIABETES MELLITUS May 4, 2023
4663 Libuša Lengyelová
HODNOTENIE POTENCIÁLU OVSA SIATEHO PRE REMEDIÁCIU PÔD KONTAMINOVANÝCH KADMIOM May 12, 2023
4666 RNDr. Veronika Kubová
EVALUATION OF ARSENIC TOLERANCE OF OAT (AVENA SATIVA L.) May 18, 2023
4667 PhDr. Mgr. Zuzana Novotná, PhD.
Starostlivosť o pacienta s pergamenovou kožou May 23, 2023
4678 PhDr. Mgr. Tatiana Šantová, PhD.
Kvalita života pacienta s ulcus cruris venosum May 29, 2023
4679 PhDr. Andrea Šuličová, PhD.
Vplyv edukácie na selfmonitoring pri liečbe diabetes mellitus May 4, 2023
4684 PhDr. Zuzana Šimová, PhD.
Výskyt depresívnych príznakov u žien po pôrode May 31, 2023
4686 PhDr., Mgr. Silvia Cibríková, PhD.
Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s Fournierovou gangrénou May 31, 2023
4689 MVDr. Alena Hreško Šamudovská, PhD.
VPLYV HUMÍNOVÝCH LÁTOK NA VYBRANÉ PRODUKČNÉ A KRVNÉ BIOCHEMICKÉ PARAMETRE U MORIEK POČAS VÝKRMU Jun 1, 2023
4690 PhDr. Mgr. Tatiana Šantová, PhD.
Selfmanažment s ochorením Diabetes mellitus 1.typu. May 29, 2023
4692 PhDr. Mária Novysedláková, PhDr.
INKONTINENCIA MOČU U ŽIEN AKO ZDRAVOTNÝ A SOCIÁLNY PROBLÉM Jun 2, 2023
Section 5: Psychology, Sociology, Pedagogy
ID of paper Author Title of paper Added
4634 Jana Kamanova, Mgr.
Canis therapy in social work Mar 6, 2023
4639 PhDr. Alois Daněk, Ph.D.
bude doplněn později Mar 31, 2023
4643 PhDr. Lívia Hadašová, PhD.,MBA
Význam komunikačných zručností sestier pri ošetrovaní pacientov s chronickými ranami Apr 9, 2023
4644 Ing. Tomáš Pajda, SMIEEE
Transakčná analýza a kazuistika Apr 18, 2023
4646 Mgr. Lucie Čermáková
Bude dodán později Apr 18, 2023
4647 Mgr. Zuzana Šingliarová
Rôznorodosť metód vzdelávania žiakov mladšieho školského veku v domácom prostredí Apr 19, 2023
4649 Peter Jurovatý, PhDr.
VZŤAH VÝKONU V TESTE DAP : IQ (DRAW A PERSON : INTELLECTUAL ABILITY TEST FOR CHILDREN, ADOLESCENTS AND ADULTS) A VYBRANÝCH OSOBNOSTNÝCH PARAMETROV Apr 19, 2023
4652 Bianka Francistyová, Mgr.
DISTRIBÚCIA A PRODUKCIA PRODUKTOV INTERNETOM DISTRIBUOVANEJ TELEVÍZIE NETFLIX Apr 26, 2023
4657 PaedDr. Erik Krajinčák
Education of teachers with a focus on electrical engineering and microcontrollers May 3, 2023
4662 prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
Akčné umenie ako spôsob variability vyjadrenia May 12, 2023
4664 RNDr. Mgr. Ing. Mgr. Bc. Jaroslav Lindr, Ph.D.
Udržitelnost kvality výuky společenskovědních předmětů May 17, 2023
4665 MSc. Soňa Algayerová
Analýza vybraných charakteristík osobnosti páchateľov a obetí násilných trestných činov May 17, 2023
4670 doc. Mgr.art. Xénia Bergerová, ArtD.
From painting to action May 24, 2023
4673 doc., Ing. Helena Vomáčková, CSc.
PŘIPRAVENOST UČITELŮ K PRÁCI S JINAKOSTÍ May 25, 2023
4675 PhDr. Tereza Rynešová
Mezigenerační rodinná vyprávění May 26, 2023
4676 Mgr. et Mgr. BcA. Marie Bajnarová, Ph.D.
THE MEANING OF ART THERAPY FOR PEOPLE WITH ALZHEIMER'S DISEASE May 28, 2023
4680 PhDr. Terézia Fertaľová, PhD.
Determinanty diabetickej nohy May 30, 2023
4681 PhDr. Terézia Fertaľová, PhD.
Stratégie zvládania záťaže opatrovateľov May 30, 2023
4682 PhDr. Mgr. Jana Cinová, PhD.
UMIERAJÚCI PACIENT V KONTEXTE OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI May 30, 2023
4683 Mgr. Beáta Suriaková
Dopravné vzdelávanie mladých šoférov v autoškolách v Českej republike May 31, 2023
4685 PhDr. Zuzana Šimová, PhD.
Kvalita života rodiny dieťaťa s ochorením diabetes mellitus May 31, 2023
4688 Mgr. Andrea Šoporová Chochoľáková
Creative approach of higher education students to the use of Nitra Castle in the context of STEAM education. Jun 1, 2023
4691 Mgr. Lucia Záhorcová, PhD.
Vzťahy medzi odpustením detí v období stredného školského veku a odpustením ich rodičov v súvislosti s empatiou Jun 2, 2023
4693 Mgr. Iveta Schusterová, PhD.
Subjektívny well-being, dispozičné odpustenie a vďačnosť u adolescentov a vynárajúcich sa dospelých. Jun 2, 2023
4694 Mgr. Iveta Schusterová, PhD.
Rozdiely vo vzťahu salutoprotektívnych faktorov a rizikového správania u adolescentov vyrastajúcich v nukleárnej rodine a adolescentov vyrastajúcich v Centrách pre deti a rodiny Jun 2, 2023
Section 6: Informatics
There are no papers in this section.
Section 7: Technologies, Engineering, Building Industry
ID of paper Author Title of paper Added
4651 Ing. Jozef Bango
Analýza softvérovej podpory predikcie únavovej životnosti konštrukčných prvkov Apr 21, 2023
4654 Bard RAMA, PhD Cand
Ecodistricts and Green Places - Outcome of analysis of green places in three Central European Ecodistrict case studies Apr 28, 2023
4671 Jaroslav Romančík, Ing.
METÓDA AUTOMATICKEJ KALIBRÁCIE ROBOTICKÉHO ZARIADENIA A KAMEROVÉHO SYSTÉMU PRE SPRACOVANIE OBRAZU POMOCOU VYBRANÝCH MODULOV KAMEROVEJ DETEKCIE May 25, 2023
4672 Ing. Róbert Rákay, PhD.
Product validation for flexible manufacturing system using vision sensor May 25, 2023
Section 8: Philosophy, History, Law
ID of paper Author Title of paper Added
4645 Pavel Martinik, Ph.D.
Provision of Information by the Providers of the Crypto-Assets Services in Comparison to Investment Services in the EU and the Czech Republic: Lessons Learned? Apr 18, 2023
4653 Mgr. Pavlína Krausová, MBA
The Global Minimum Tax and the Impact of the Undertaxed Payments Rule Apr 26, 2023
4655 JUDr. Jana Boháčková Švábová, Ph.D., LL.M., MBA
bude doplněno May 2, 2023
4661 Mgr. Marek Pačmag, MBA, LL.M.
Právní prostředky k odstranění sexuálně explicitního materiálu z prostředí Internetu May 10, 2023
4674 JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.
ZÁKLADNÉ POJMY SÚVISIACE S TRESTNÝMI ČINMI EXTRÉMIZMU May 26, 2023
4687 Mgr. Pavol Krajčovič, PhD.
Osada Díč a Rišňovce. Zabudnuté dcérske osídlenie malokarpatských huncokárov May 31, 2023
about conference

proceedings

The best papers will be published in scientific journals:

conference scope

Interdisciplinary Scientific Conference QUAERE 2023 (vol. XIII.) is going to be a traditional meeting of PhD students. The Conference is organized with 8 topics:

1. Management, marketing
2. Economy, Banking, Insurance Management
3. Public Administration, Macroprocesses
4. Natural Sciences, Chemistry, Physics, Medicine
5. Psychology, Sociology, Pedagogy
6. Informatics
7. Technologies, Engineering, Building Industry
8. Philosophy, History, Law

The conference and the outcomes of PhD work should follow the Memorandum of Scientific Integrity, ALLEA | European Federation of National Academie of Science and Humanities.

Join the Conference! You are invited!


Proceedings - CrossRef / DOI indexation

DOI for references


volume: XII., 2022
Reviewed Proceedings
Cited by: CrossRef
DOI 10.33543/q2022.12
URL: https://doi.org/10.33543/q2021.12

volume: XI., 2021
Reviewed Proceedings
Cited by: CrossRef
DOI 10.33543/q2021.11
URL: https://doi.org/10.33543/q2021.11

for DOI number of other Proceedings (different volume), please, contact us

registration