QUAERE 2020 (roč. X.)  |  Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů  |  22.6.2020 - 26.6.2020

Logo
22.6.2020 - 26.6.2020 | The Czech Republic
Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů | vědecká konference

výbor konference

Výbor konference

Ing. Jiří Králík, Ph.D. - předseda výboru (kancelar@magnanimitas.cz)

Prof. dr hab. Jerzy Olszewski - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska.
Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer - Uniwersytet Warszawski, Polska.
Prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz - Uniwersytet w Białymstoku, Polska.
Assoc. Prof. Martina Blašková, PhD. - University of Žilina, Slovak Republic.
Prof. Vladimiras Gražulis, DrSc. - Mykolas Romeris University, Lithuania.
Prof dr hab. Barbara Kryk - Uniwersytet Szczeciński, Polska.
Assoc. Prof. PhD. Jolita Vveinhardt - Vytautas Magnus University, Lithuania.
Assoc. Prof. Miloš Hitka, PhD - Technical University in Zvolen, Slovak Republic
Prof dr hab. Sylwia Pangsy - Kania Uniwersytet Gdański, Polska.
Prof. dr hab. Dorota Simpson - Uniwersytet Gdański, Polska.
Prof. zw. dr hab. Krystyna Lisiecka - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Ass. Prof. Sándor Gyula Nagy - Corvinus University of Budapest, Hungary.
Prof. Ing Milota Vetráková, CSc. - Matej Bel University Banska Bystrica, Slovak Republic.
Prof. dr hab. Leon Tadeusz Dyczewski OFM Conv - Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska.
Assoc. Prof. Egle Stonkute, PhD. - Vytautas Magnus University, Lithuania.
doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. - Univerzita Mateja Bela.
Assoc. Prof. Aleksey Khlopytskyi PhD. - Ukrainian State University of Chemical Technology, Ukraine.
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně.
doc. PhDr. Ľubica Derňarová, PhD., MPH - proděkanka pre VaVČ, Prešovská univerzita.
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě.
Assoc. Prof. doc. Edita Hornáčková Klapicová, PhD. - SS Cyril and Methodius University.
PhDr. Iveta Ondriová, PhD. - Prešovská univerzita v Prešove, Slovak Republic.
PhDr. Terézia Fertaľová, PhD. - Prešovská univerzita v Prešove, Slovak Republic.
Tomasz Kołakowski, Ph.D. - Wrocław University of Economics, Polska.


Akademické obci

prof. ing. Zbyněk Pitra, DrSc. - Univerzita Hradec Králové, ČMA

kontaktujte nás
o konferenci

výstupy

Vybrané příspěvky zaslané v anglickém jazyce budou publikovány ve vědeckém mezioborovém časopisu:

zaměření konference

Vědecká konference QUAERE 2020 (roč. X.) tematicky zahrnuje širší oblast hospodářsko-ekonomických činností. Na konferenci jsou přijímány příspěvky do 8 oborových sekcí:

1. Management, marketing
2. Ekonomika, bankovnictví, pojišťovnictví
3. Veřejná správa a makroprocesy
4. Přírodní vědy, chemie, fyzika, lékařství
5. Psychologie, sociologie, pedagogika
6. Informatika
7. Technologie, strojírenství, stavebnictví
8. Filosofie, dějiny, právo

Výsledky a závěry vědecké práce, jakož i její aktivní zveřejňování by mělo naplňovat Memorandum of Scientific Integrity, ALLEA | European Federation of National Academie of Science and Humanities.

Přispějte i vy svými poznatky!


QUAERE