QUAERE 2024 (roč. XIV.)  |  Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů  |  24.6.2024 - 26.6.2024

Logo
24.6.2024 - 26.6.2024 | The Czech Republic
Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů | vědecká konference

přihláška

Pro registraci účastníka je třeba vyplnit níže uvedený formulář. Po odeslání údajů Vám bude zaslán informační email s uvedením platebních instrukcí (číslo bankovního účtu, přidělený variabilní symbol). Prosíme, věnujte zvýšenou pozornost fakturační údajům a adrese, kam bude po konferenci zaslán sborník. Faktura Vám bude předána spolu se sborníkem.

Po odeslání přihlášky bude vaše registrace zveřejněna v příslušné sekci. Veškeré detaily o platbě včetně výše konferenčního poplatku naleznete zde.
Účastník
Tituly před jménem:
Jméno:*
Příjmení:*
Tituly za jménem:
E-mail:*
Tel./Fax:
Pracoviště, univerzita, fakulta
Instituce:
Ulice a č.p.:
Město:
PSČ:
Stát:
IČO:
DIČ:
Korespondenční adresa
Fakturační údaje
Premium kód (co to je?Premium kód získali vybraní autoři, kteří publikovali odborné statě, nebo se aktivně podíleli na realizaci dílčích rozvojových projektů. Premium kód lze využít vždy jen jednou bez ohledu na registrovanou osobu. Premium kód je dostupný i u partnerů konference.

Při využití Premium kódu je ponížena aktuální výše konferenčního poplatku.

(Pokud kód nemáte/neznáte, pole nechejte prázdné - tato položka není povinná.)
)
Premium kód:
Příspěvek č. 1
Název v jazyce příspěvku:*
Název v angličtině:
Spoluautor č. 1
Spoluautor č. 2
Spoluautor č. 3
Spoluautor č. 4
Spoluautor č. 5
Konferenční sekce
o konferenci

výstupy

Vybrané příspěvky zaslané v anglickém jazyce budou publikovány ve vědeckém mezioborovém časopisu:

zaměření konference

Vědecká konference QUAERE 2024 (roč. XIV.) tematicky zahrnuje širší oblast hospodářsko-ekonomických činností. Na konferenci jsou přijímány příspěvky do 8 oborových sekcí:

1. Management, marketing
2. Ekonomika, bankovnictví, pojišťovnictví
3. Veřejná správa a makroprocesy
4. Přírodní vědy, chemie, fyzika, lékařství
5. Psychologie, sociologie, pedagogika
6. Informatika
7. Technologie, strojírenství, stavebnictví
8. Filosofie, dějiny, právo

Výsledky a závěry vědecké práce, jakož i její aktivní zveřejňování by mělo naplňovat Memorandum of Scientific Integrity, ALLEA | European Federation of National Academie of Science and Humanities.

Přispějte i vy svými poznatky!


Sborník poslední koference - CrossRef / DOI indexace

identifikátor DOI pro bibliografické reference


ročník: XIII., 2023
Recenzovaný sborník příspěvků
Cited by: CrossRef
DOI 10.33543/q.2023.13
URL: https://doi.org/10.33543/q.2023.13

ročník: XII., 2022
Recenzovaný sborník příspěvků
Cited by: CrossRef
DOI 10.33543/q2022.12
URL: https://doi.org/10.33543/q2022.12

ročník: XI., 2021
Recenzovaný sborník příspěvků
Cited by: CrossRef
DOI 10.33543/q2021.11
URL: https://doi.org/10.33543/q2021.11

pro DOI číslo jiného sborníku konference kontaktujte sekretariát